Przejdź do treści

Prawo

paragraph-360093_640.png

Poniżej zamieszczono podstawowe przepisy, uchwały i rozporządzenia dotyczące przemocy wobec osób starszych.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz pdf)
 • Biuletyn Rzecznika Prawa Obywatelskich 2013, nr 7
  "Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami - analiza i zalecenia" (pobierz pdf)
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020
  Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. (pobierz pdf)
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  Uchwała Ogólnego Zgromadzenia ONZ, 10 grudnia 1948 r. (pobierz pdf)
 • Zwalczanie przemocy wobec kobiet
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220(INI)) (pobierz pdf)
 • Równe traktowanie
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. (pobierz pdf)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  z dnia 29 lipca 2005 r. (pobierz pdf)
 • Zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”
  Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. (pobierz pdf)
#
#

#

Czym jest przemoc wobec osoby starszej?


#

Jak rozpoznać przemoc?


Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?


Patroni medialni

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
#

Strona powstała w ramach projektu „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób Starszych”.