Przejdź do treści

Zapraszamy na konferencję

Katedra Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej mają zaszczyt zaprosić do udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Przeciwdziałanie Przemocy Wobec Seniorów

Program konferencji: pobierz pdf

Miejsce konferencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, WARSZAWA

Termin: 12 maja 2015 r.


Zaproszenie do publikacji

autumn-leaves.jpg

W imieniu organizatorów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych”, zapraszam do publikacji książkowej w zakresie poruszanej problematyki. Druk publikacji jest bezpłatny, autorzy artykułów nie ponoszą opłat manipulacyjnych. Opublikowane artykuły będą recenzowane. Publikacja monografii jest częścią projektu zatytułowanego “Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse” wspieranego przez Europejskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (EASSW).

Proponowana problematyka: diagnozowanie zjawiska przemocy – rozmiar, skala, aktualny stan wiedzy; przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych; praktyczne rozwiązania w zakresie: edukacji, prewencji i profilaktyki zjawiska przemocy wobec osób starszych, które mogą stać się podstawą dobrych praktyk.

Artykuły w języku angielskim, do 20 000 znaków (wraz z przypisami i bibliografią) należy przesłać do 31 sierpnia 2015 roku do koordynatora projektu dr Katarzyny Jagielskiej na adres: katarzynaajagielska@gmail.com. Autorzy, którzy przygotują artykuł zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi oraz uzyskają dwie pozytywne recenzje zostaną powiadomieni drogą mailową o zakwalifikowaniu artykułu do druku.

Szczegółowe wytyczne do przygotowania artykułu znajdują się w przewodniku (dokument pdf).

Dziękuję za współpracę,Katarzyna Jagielska,

Editorial Co-ordinator


O projekcie

Rozwój Środkowoeuropejskiej Sieci Przeciwdziałania Przemocy Wobec Osób Starszych

image - woods

The East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse will develop a regional common ground for exchange of ideas, cooperation and action. Its goal will be to create a transnational platform for studies on elder abuse, to promote awareness of the issue, and to offer training for professionals and recommendations for policy makers.

The project will bring together scholars and practitioners from across East Central Europe, EU and beyond. Six formal partners (members of EASSW) from Poland (Pedagogical University of Cracow, University of Warsaw, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, and the Adam Mickiewicz University in Poznan 2), Slovenia (University of Ljubljana), and Bulgaria (University of Ruse) will come together with informal participants (i.e., not in the EASSW) from Bulgaria, Slovakia, Czech Republic and Romania. Comparative work will also involve voices from Canada and the United States. Scholars, legislators, practitioners and professionals from participating member states will establish several platforms—online, print, training and awareness. The aim is to initiate a regional transnational network for cooperation in teaching and research, and to translate finding into effective and proactive social work practices, awareness campaigns and social policy initiatives.

#
#

#

Czym jest przemoc wobec osoby starszej?


#

Jak rozpoznać przemoc?


Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?


Patroni medialni

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
#

Strona powstała w ramach projektu „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób Starszych”.